Thâm Quyến Card Cube Công nghệ Thông minh Công ty TNHH
Sản phẩm
Guilloche mẫu in Ấn thẻ cho chống giả

Guilloche mẫu in Ấn thẻ cho chống giả

Chi tiết thẻ: Chất liệu: thẻ nhựa PVC kích thước: CR80 85.5 * 54 mm, độ dày 0.76mm(0.03in) Guilloche mẫu: một sản phẩm trang trí hoa văn hoặc biên giới, bao gồm kết nối băng hoặc đường căn cứ vào nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn để tránh bản sao hoặc bản sao. In ấn: CMYK in ấn Gloosy bề mặt

Tham số

Chi tiết thẻ:

Chất liệu: nhựa PVC

Thẻ kích thước: CR80 85.5 * 54 mm, độ dày 0.76mm(0.03in)

Guilloche mẫu:anornamentalpatternorborder, consistingofpairedribbonsorlinesbaseona

nguyên tắcorstandardtoavoidcopyorclone.

In ấn: CMYK in Ấn

Gloosy bề mặt


Hot Tags: Truy cập kiểm soát thẻ, thẻ không tiếp xúc Smart
sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Fast Track

© Thâm Quyến Card Cube Công nghệ Thông minh Công ty TNHH