Thâm Quyến Card Cube Công nghệ Thông minh Công ty TNHH
Sản phẩm
RFID Smart Watch - SW5

RFID Smart Watch - SW5

RFID Smart Watch - SW5 RFID Chips: Mifare S50, Ultralight EV1, Ultralight-C, NTAG 213, DesFire EV1 hoặc Customized.Chức năng: Bước, khoảng cách và calo, thay đổi trang bằng cách chạm, gọi BT, MSM, MAIL, Twitter, gọi Nhắc nhở, SMS, Facebook, Twitter, mailand thông tin kịp thời khác

Tham số

Danh mục sản phẩm

Fast Track

Copyright © Thâm Quyến Card Cube Công nghệ Thông minh Công ty TNHH